TUYEN SINH

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 – 2024 Thời gian tuyển sinh: từ ngày 10/07/2023 đến ngày 25/07/2023 hoặc đến khi nhận đủ hồ sơ phụ huynh vào đường line: https://binhduong.tsdc.vnedu.vn để đăng ký…