image1

Tiếp tục một số Video về hoạt động vui chơi ngày 8/3

Do có 1 số Video có dung lượng vượt quá 30MB nên không đưa trực tiếp vào bài viết bạn có thể nhấn vào liên kết bên dưới để xem. x https://youtu.be/irHCxgmD8Rg x https://youtu.be/bzOhRuaIPpQ x https://youtu.be/LVBBVnw8P68 x https://youtu.be/ThLdyaLIRlM