THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

Tháng Sáu 30, 2023 10:30 sáng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

Thời gian tuyển sinh: từ ngày 10/07/2023 đến ngày 25/07/2023 hoặc đến khi nhận đủ hồ sơ

phụ huynh vào đường line: https://binhduong.tsdc.vnedu.vn để đăng ký tuyển sinh và Phụ huynh xem hướng dẫn theo tập tin đính kèm.

TUYEN SINH

TUYEN

HDSD_TUYENSINHDAUCAP_PHHS