ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Tháng Hai 11, 2023 6:18 chiều

ôm nay ngày 10 tháng 02 năm 2023

tại trường Mầm non Hoa Cúc tổ chức Dại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028

z4100984108116_602c46e155e1939b498647a5c5e25460

z4100984260275_7c922575baaf1c619e0c69ce51f7fd07

z4100984093996_37090506fd545b278c0b609a5c8a7384 z4100984094053_ddd89f429bd00a9821b1a4be17434570 z4100984100546_97571525728a83a77e116b79f1032b06 z4100984106764_847ec0748e400301f2ff20db86004d93z4100984260275_7c922575baaf1c619e0c69ce51f7fd07z4100984108116_602c46e155e1939b498647a5c5e25460 z4100984266020_59c1f568647ecd387aa8ddf497ad635d z4100984267463_00001513fd7921be92a2fdaf557d80db z4100984270243_35482d407893c8d65e4e52f058ee27d9