PHỤ HUYNH VÀ NHÀ TRƯỜNG CÙNG PHỐI HỢP

Tháng Mười Hai 5, 2017 3:32 chiều

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌP HỘI ĐỒNG VÀ PHỤ HUYNH CÙNG CÔ VÀ TRÒ CÙNG THAM GIA MỘT SỐ THAO TÁC

24774773_887028601444940_7534784150715391378_n

1 Buổi họp hội đồng

24775215_887028264778307_8276382101906849485_n  24312396_887028121444988_2831885484978077825_n 24301199_887028194778314_3542908126056164928_n 24296439_887028071444993_6550745185556015309_n 24177090_887028158111651_2841024103083345582_n